Samenwerking met de OBA

De Wereld Academie

De Wereld Academie

De Openbare Bibliotheek Amsterdam (Oba) en De Wereld Academie (DWA) gaan samenwerken. De Oba zoekt voor zichzelf een nieuwe rol in deze tijden van verandering. Het nieuwe gebouw aan Oosterdokskade, met de vele voorzieningen en soorten zalen, leent zich ook zeer voor het huisvesten van op kennis gerichte publieksorganisaties als De Wereld Academie.

Oba Amsterdam

Oba Amsterdam

De Wereld Academie levert de ideeën, de kennis en de leeskringen. De bibliotheek biedt ruimtes aan, lezingen, een grote en nieuwsgierige achterban en heel veel boeken.

Eerste leeskringen

Als eerste project starten in november twee leeskringen rond de geschiedenis en de ontwikkelingen in het Midden Oosten en dan vooral gericht op Syrië.

Op 5 november starten de leeskringen gelijktijdig in de Hella Haassezaal om 19.00 uur. Iedere eerste donderdag van de maand vinden vervolg bijeenkomsten plaats waar de boeken besproken worden.

Op de afsluitende bijeenkomst komen de twee leeskringen bij elkaar tijdens De Wereld Academie Salon. Hierin is tijd om met enkele schrijvers en experts van gedachten te wisselen over het verleden en de huidige stand van zaken in het Midden Oosten.

Inschrijven kan via de website van de Oba: Leeskringen Wereld Academie Oba.