Over De Wereld Academie

De Wereld Academie

De Wereld Academie

De Wereld Academie is een initiatief van wetenschappers, docenten en journalisten met hart voor non- fictie in het algemeen en sociale wetenschappen in het bijzonder.

Via het organiseren van gelijk geïnteresseerden rond diverse onderwerpen en het verzorgen van mooie, kwalitatieve publicaties wil De Wereld Academie inhoudelijke kennis verspreiden en inspiratie overbrengen door middel van gesprekken en debatten.

De kracht van gezamenlijk lezen en debatteren mondt zo uit in inzicht in de werking van de wereld vanuit een groter perspectief dan alleen vanuit een vakspecialisme, de waan van de dag en journalistieke hypes.

Het doel van De Wereld Academie is om deelnemers ertoe te bewegen met een frisse en ruime blik maatschappelijke problemen te analyseren. Door actieve deelname aan leeskringen, cursussen en De Wereld Academie Salons kan kennis zich verdiepen en verruimen en kunnen onderzoeksvaardigheden worden geoefend en geperfectioneerd.

Missie

De Wereld Academie wil geïnteresseerden in maatschappelijk relevante onderwerpen samenbrengen in een gemeenschap, zelfstudie stimuleren en verworven inzichten delen door gesprekken, debatten, publicaties en genoeglijk samen zijn tijdens regelmatige Wereld Academie Salons.

Digitale en internet technieken zijn daarbij een prachtig hulpmiddel, maar kunnen gezamenlijke fysieke aanwezigheid bij kennis uitwisseling niet geheel vervangen.

Visie

De moderne wereld is een gevarieerd en ingewikkeld samenraapsel van geschiedenissen, culturen, tradities en sociale verbanden. De mens is de dominante factor in een eens machtige natuurlijke omgeving. Deze enorme multidimensionale speelvelden bepalen het dagelijks leven, handelen en genieten van de mens.

De kennis over de manier waarop deze constellatie functioneert groeit welhaast met de dag.

Het ongenoegen over de politiek, tussen groepen en klassen onderling en over het functioneren van de maatschappij, ook in de natuurlijke omgeving vindt zijn oorsprong in een gebrek aan overdracht van reeds bestaande kennis. Daar komt bij dat er  een tekort is aan plekken waar deze kennis gezamenlijk kan worden bestudeerd en besproken.

Wetenschappers, schrijvers, uitgeverijen en boekhandels spannen zich tot het uiterste in om kennis te vergaren, te verdichten en te verspreiden. Hiervan kennis nemen doet de nieuwsgierige en geïnteresseerde leek of professional al snel als eenling. Het delen en bediscussiëren van deze kennis blijft op zijn best hangen in het consumeren van populaire wetenschap, maar meestal verzandt het in vrome voornemens.

Het is als het bezoeken, bekijken en consumeren van een wedstrijd uit de Champions League vanuit de comfortabele luie stoel. Het spel is dat van anderen, zelf doe je niet mee.  De actieve liefhebber sluit zich aan bij een vereniging, traint door de weeks, betreedt in het weekend zelf het veld en drinkt een biertje na afloop.

De Wereld Academie heeft de ambitie te voorzien in de behoefte van zo’n gemeenschap of vereniging waar in leeskringen onderwerpen bij de hoorn worden gevat, met als enig doel gezamenlijk meer inzicht te verkrijgen, gezamenlijk het “wetenschappelijke spel” te spelen en tegelijkertijd het keurslijf van institutionele opleidingsverbanden te vermijden en natuurlijk na afloop een biertje te drinken.

De Wereld Academie is de plaats waar nieuwsgierige geesten vrij zijn te grasduinen in kennis zonder studieprogramma. Waar grote geesten en vernieuwers opnieuw worden bestudeerd en besproken en waar nieuw onderzoek gewogen zal worden en aan zuivere kritiek onderworpen.

Daan Diederiks/ Menno Grootveld
Amsterdam, november 2013