Voorjaar 2017 Studieleeskring over moeder aarde

Voorjaar 2017 Studieleeskring over moeder aarde

Vanaf 6 januari 2017 staat op iedere eerste donderdag van de maand moeder aarde centraal in de Studieleeskring Ontdekking van de Aarde. Deze Studieleeskring bestudeert de aarde in de context van het klimaat en de veranderende blik van de mens op het aardse leven en de rol van de mens op aarde. Ook de uitdagingen en […] meer…

Twistappels in het paradijs

  De periode waarin wij nu leven is een onrustige periode. In het Midden-Oosten zijn verschillende oorlogen aan de gang, in Syrië, Irak, Jemen en Libië. In andere landen is het politiek heel onrustig, zoals in Egypte, waar Generaal Sisi weliswaar een sterke greep op het land heeft, maar waar de politieke tegenstellingen zeker niet […] meer…

Nieuwe DWA Studieleeskringen bij de OBA in seizoen 16/17

In het najaar starten er weer drie Studieleeskringen van De Wereld Academie in samen werking met de OBA. De leden van de Studieleeskringen zetten hun tanden enkele maanden in non-fictie boeken rond een thema. Iedere maand staat er een boek op het programma. Maandelijks bespreken we op donderdagavond met de andere kringleden een non-fictie boek. […] meer…

DWA bijeenkomst Midden-Oosten 23 juni in de OBA

De OBA en De Wereld Academie organiseren op donderdag 23 juni 2016 in de Theaterzaal van de OBA een avond over de historische achtergrond van de huidige politieke situatie in het Midden-Oosten onder de titel “Chaos in het Midden-Oosten: imperialisme of Arabische verdeeldheid?” Het programma bestaat uit een filmlezing door Jielis van Baalen, gevolgd door lezingen van […] meer…

Chaos in het Midden Oosten vraagt om bezinning op geschiedenis

De vluchtelingen die in de winter van 2015 richting Europa trokken en bereid waren enorme risico’s te nemen om een klein stukje zee over te steken en het eigen leven op het spel te zetten, veranderden voor veel Europeanen een conflict dat ver weg was naar een probleem dat naast de deur ligt. De abstracte […] meer…

Samenwerking met de OBA

De Openbare Bibliotheek Amsterdam (Oba) en De Wereld Academie (DWA) gaan samenwerken. De Oba zoekt voor zichzelf een nieuwe rol in deze tijden van verandering. Het nieuwe gebouw aan Oosterdokskade, met de vele voorzieningen en soorten zalen, leent zich ook zeer voor het huisvesten van op kennis gerichte publieksorganisaties als De Wereld Academie. De Wereld […] meer…

De Emergentie van Het Symbiotisch Wereldbeeld

De ontdekking van de aarde van Peter Westbroek is een belangrijk boek. Peter Westbroek is een heraut, een verkondiger van een nieuw wereldbeeld, een nieuwe wereldoriëntatie. Dat klinkt veel religieuzer dan het is. Wereldbeelden hebben tot nu zwaar geleund op religie. Geleidelijk is de wetenschap geslopen in het beeld van de aarde en de oriëntatie […] meer…

Massa universiteit is fiasco

Volgens de groep wetenschappers van ” Science in Transition” is het massa- onderwijs op universiteiten sinds de jaren ’80 uitgelopen op een fiasco. De groep, die zich op internet presenteert signaleert dat het universitaire systeem in crisis is. Er is, volgens het position paper, zelfs sprake van systeem falen in de alfa, beta en gamma wetenschappen. Dit falen […] meer…

Durf te weten, durf te delen!

Als er iets is dat mij dreef en drijft om met De Wereld Academie te starten, dan is het wel het motto van de Verlichting “Durf te weten”, met de toevoeging “Durf kennis te delen”. Tijdens de Verlichting betekende deze oproep om te weten en kennis tot je te nemen een gevecht tegen bijgeloof en […] meer…

Onrust op universiteiten groeit

Uit onvrede met de huidige stand van zaken in het universitaire bestel hebben wetenschappers van alle Nederlandse universiteiten zich in het najaar van 2013 verenigd in het Platform H.NU. De voornaamste grieven zijn de “doorgeslagen economisering, hiërarchisering en bureaucratisering” in het universitaire onderzoek en onderwijs. Het platform wil de krachten van academische beroepsorganisaties via een […] meer…

Open Access wetenschap binnen tien jaar

Onderwijs staatssecretaris Dekker wil volledige Open Access van wetenschappelijke artikelen in tien jaar tijd. Als universiteiten en uitgevers hier in 2016 nog niet voldoende aan meewerken zal dit in de wet geregeld worden. Open Access van door publieke middelen gefinancierd onderzoek is van groot belang voor de brede verspreiding van kennis, bevordert innovatie en de […] meer…

WRR: Economie heeft baat bij kenniscirculatie

In het onlangs gepubliceerde lijvige rapport “Naar een lerende economie” constateert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) dat economische groei niet meer vanzelfsprekend is. Nederland heeft zich de afgelopen decennia een economisch toppositie verworven. Om deze te behouden moet het verdienvermogen omhoog. Om dit te bereiken stelt de WRR voor een lerende economie op […] meer…

Onderwijs Raad wil meer ruimte algemene vorming

De Onderwijs Raad (OR) concludeert dat in het Nederlandse onderwijs de aandacht de afgelopen jaren “te eenzijdig gericht was op meetbare doelen”, met name op taal en rekenen. Voor vakken die leerlingen meer algemene vorming bieden zoals geschiedenis, filosofie, economie, cultuureducatie, burgerschapsvorming en vakoverstijgende ‘advanced skills’ is volgens de OR te weinig aandacht. Eens in […] meer…
Powered by WordPress | Fluxipress Theme